Algemene verkoopvoorwaarden webshop Dinalie bv.

Door het plaatsen van een online bestelling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. 

Dinalie bv.
Hovenierstraat 2, pb 244
2018 Antwerpen - Belgie

Tel: 0032(0) 3 233 23 20 
E-mail :  info@lgdcollection.com 
Website :  www.lgdcollection.com

BTW Nr: BE 445.501.204
RPR Antwerpen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Dinalie bv, een bedrijf met maatschappelijke zetel te Antwerpen, hierna genoemd Dinalie bv, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Dinalie bv. moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Dinalie bv. aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De prijzen in deze webshop zijn identiek aan diegenen die gehanteerd worden bij de door ons erkende juweliers.

Artikel 3: Aanbod

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst telefonisch 0032(0) 3 233 23 20 of via mail: info@lgdcollection.com  

Artikel 4: Online aankopen

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.lgdcollection.com

De bestelprocedure verloopt als volgt:

 • Ga naar het artikel van uw keuze, klik op de knop KOPEN
 • U heeft nu uw gewenste artikel in de winkelmand geplaatst.
 • U kunt nu verder winkelen of uw bestelling afronden door naar de winkelmand te gaan
 • Klik op de knop CHECKOUT
 • Om uw bestelling te kunnen verwerken, vragen wij u enkele persoonlijke gegevens in te vullen in het tabblad "uw gegevens" en klik op de knop VOLGENDE
 • In het tabblad "levering & betaling" kunt u desgewenst een afwijkend afleveradres kiezen
 • Controleer uw bestelling in het tabblad "overzicht"
 • Klik vervolgens op BETALEN  nadat u de algemene verkoopsvoorwaarden hebt aangevinkt
 • Nu komt u terecht op de beveiligde site van Mollie. Kies een betaalmethode: bancontact, iDEAL ,CB, Visa/Mastercard, Amex .
 • Volg de betaalinstructies van de gekozen betaalmethode
 • Als de betaling correct werd uitgevoerd, komt u opnieuw terecht op de webshop en ziet u de bevestiging van uw bestelling
 • Meteen na de betaling ontvangt u via e-mail een bevestiging van de bestelling door The LGD Collection

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van sales@lgdcollection.com 

U heeft ook nog een welkomst e-mail ontvangen met uw login-gegevens. Uw inschrijving laat U toe uw persoonlijke gegevens aan te passen en een overzicht te behouden op uw aankoopgeschiedenis.

Dinalie bv. is gerechtigd een bestelling (schriftelijk of via e-mail) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Nadat de betaling voltooid werd en het geld op de rekening is ontvangen, wordt uw bestelling in productie geplaatst. Wanneer uw bestelling klaar is,wordt ze verstuurd via éen van onze koerierdiensten. We streven naar een levertermijn van twee tot drie weken. Internationale leveringen kunnen 2 tot 4 weken in beslag nemen, afhankelijk van de koerier of postdienst in het land waar het pakket naar verzonden wordt.

De klant is verantwoordelijk voor de ingave van een correct adres. Dinalie bv. is niet aansprakelijk voor een foutieve levering door een niet correct adres. De klant draagt bijkomende verzendingskosten wanneer het pakket door het ingegeven van een incorrect adres, opnieuw verzonden moet worden. De zending wordt pas voltooid na betaling van de bijkomende kosten.

Indien men vragen heeft over de verzending kan men steeds contact opnemen met Dinalie bv. via mail naar  info@lgdcollection.com

Dinalie bv. zorgt ervoor dat de pakketten volledig beschermd worden. Wegens overmacht bestaat de kans dat het pakket toch beschadiging oploopt. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 24u gemeld worden.

Dinalie bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Dinalie bv. was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, het exclusieve eigendom van Dinalie bv.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Dinalie.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen met opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Dinalie bv. via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dinalie Bv behoudt zich het recht om de aanvraag tot herroeping te wijgeren indien de opgegeven redenen onlogisch blijken te zijn.

Deze brief of e-mail dient het volgende te bevatten:

 • Nummer van de bestelling, bijvoorbeeld Bestelling #1234
 • Omschrijving van het product, bijvoorbeeld Ring  (#12345)
 • Uw bankgegevens (IBAN – BIC)
 • Indien u een foutief of beschadigd artikel heeft ontvangen, gelieve dit ook mee te delen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Dinalie bv. heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Dinalie bv. Hovenierstraat 2, bureel 917,  2018 Antwerpen - Belgie

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.( verzekerde,aangetekende verzendingen met aangegeven waarde).

Indien het teruggestuurde product op éen of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Dinalie zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.   Bij de goederen voegt u volgend ingevuld formulier: Retourformulier.pdf
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met gemmologisch certificaat en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen wanneer ze niet gebruikt werden om louter de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen
 • Juwelen waarvan de IGI zegel ontbreekt of beschadigd is. Elk LGD juweel bevat zo'n zegel.
 • artikelen waarvan de originele verpakking en originele certificaat ontbreken door onzorgvuldigheid van de koper
 • klassieke en meest verkochte ringmaten zijn 53 tot en met 56
 • artikelen die besteld worden buiten deze maten worden niet terug genomen.  

Indien de geleverde ringmaat niet voldoet aan de eis van de Klant, dan kan de Klant deze op eigen kosten terug sturen voor een betalende aanpassing. Dinalie bv. is niet verantwoordelijk voor een verkeerd opgegeven ringmaat bij de bestelling door de klant. Als Dinalie BV een verkeerde maat heeft geleverd zullen de verzendingskosten en reparatie kosten voor Dinalie BV zijn.      

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, Gemmologisch certificaat en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor juwelen die gemaakt werden volgens specificaties van de Klant zoals bijvoorbeeld een gravure.

Het herroepingsformulier kan hier worden ingevuld.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Dinalie bv. alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Dinalie bv. op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Dinalie bv. wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Dinalie bv. geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Dinalie bv. en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Dinalie bv.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Dinalie bv. zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Dinalie bv. is bereikbaar

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden 

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Dinalie bv. respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Daartoe ontvangt u een welkomst e-mail met uw login-gegevens. Uw inschrijving laat U toe uw persoonlijke gegevens aan te passen en een overzicht te behouden op uw aankoopgeschiedenis

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Dinalie bv.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Dinalie bv. heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Dinalie bv. houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kan u steeds contact opnemen met de klantendienst van Dinalie bv.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Dinalie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Dinalie bv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank te Antwerpen bevoegd.

Herroepingsrecht

Het heroepingsformulier kan hier worden ingevuld.

Het ODR platform is via deze link consulteerbaar.

De link betreffende herroepingsrecht is hier te consulteren

Artikel 16: Verkoopsgebieden

Voorlopig wordt de LGD Collection enkel in België verkocht.